fredag 27 maj 2011

Framtida generationer

Föreningen för familjecentralers främjande (FFFF) har utsett Familjens Hus i Hässleholm till årets familjecentral. Som ett erkännande och belöning fick de ett stipendium på 20 000 kronor.
En familjecentral jobbar främjande och tidigt förebyggande i de viktigaste åren av en människas liv då mycket avgörs. Socialiseringen påbörjas, socialt beteenden ärvs av föräldrar och redan i förskoleålder kan man i många fall se hur livet kommer att bli. Det innebär för folkhälsan att det är samhällsekonomiskt väldigt försvarbart att satsa på tidiga insatser för att få fungerande och arbetsföra vuxna med godkända skolbetyg.

Jordens medeltemperatur stiger nu till följd av människans utsläpp vilket nu och i framtiden kommer innebära hälsoutmaningar, även om vi lyckas minska utsläppen! Det blir mildare vintrar, fler värmeböljer som är längre än nu och med högre temperaturer. Det innebär svårigheter för riskgrupper som spädbarn, äldre, de med hjärt och lungproblematik. Det innebär risker för dricksvatten, fler fästingar och mygg, mm.

Men redan nu kan vi börja förbereda oss och göra de stadsplanerings- och samhällsinsatser mot riskgrupper som behövs.

torsdag 19 maj 2011

Folkhälsostrategi på bloggen för första gången

Som det kan falla sig. Skolans utvecklingsavd var/är på Framtidens lärande i Stockholm och för att följa dom behövs en bloggregistrering. Och på den vägen är det. Informationsteknik har vi alla olika åsikter om och vem vet det blir kanske ett eget målområde inom folkhälsan i framtiden. Men nu finns den här - och den påverkar hälsan. Både negativt genom spelberoende och narkotikabeställningar tex men även positivt genom tex lärande och mötesplatser.