tisdag 19 januari 2016

Varför bryter vi mot barn- samt tobakskonventionerna?

Hej i vårt vackra och hälsosamma vinterlandskap!


Det ljusar upp, pulkor, skridskor, (snöskyfflar) och skidor kommer fram och ger härlig fysisk aktivitet.


Vill börja med att säga att vecka sex, 8 februari till 12 februari, gästinstagrammar jag på Hässleholms kommuns konto. Följ gärna flödet där eller på vår hemsida.


Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar att länder förbjuder marknadsföring av tobak där den säljs. År 2012 hade 67 av 225 länder infört förbud mot tobaksannonsering på säljställen. Bara 17 länder hade infört exponeringsförbud, det vill säga förbud mot att skylta med tobaksvaror.
I Sverige är det tillåtet både med tobaksannonsering och att skylta med tobak på säljställen.
Trots att resultatet från en forskningsstudie där man jämförde 130 länders lagstiftning visade en tydlig minskning av ungdomsrökningen i länder med förbud mot tobaksreklam i butiker och på andra säljställen. I genomsnitt var minskningen 31 procent.


Vi vet alltså att våra barn skadas av befintliga lagar. Vi kan och bör göra mer. Eftersom 9 av 10 börjar röka när de är barn och varannan rökare sedan dör av sin rökning - 62 Hässleholmare varje år, bör vi snarast göra det vi kan för att minska rökningen! Dessa åtgärder sammanfattas i Tobacco Endgame.


Nu är det annars mycket förberedelser inför nästa veckas stora webbbaserade folkhälsoenkätundersökning för elever i åk 6, åk 9 och gymnasiets åk 2. Pysslar även med en trafikstrategi för Hässleholms kommun, cykelstrategiska frågor och att få ihop underlag till årsredovisningen.


Må väl och halka inte okontrollerat!onsdag 13 januari 2016

Folkhälsoundersökning barn och unga samt kosttillskott

Nu börjar det dra ihop sig till Skånes stora och viktigaste folkhälsoundersökning. Igår hämtade vi inloggningsuppgifter till Hässleholms 1618 elever som ska genomföra undersökningen.
I vecka fyra skriver alla som går i klasserna 6 och 9 samt andra året på gymnasiet totalundersökningen i Hässleholm, även de i privata skolor. Utifrån det kan vi få  en bra bild av vilka förutsättningar de unga har för att klara skola och framtid och inte minst vad vi vuxna kan göra för att förbättra deras förutsättningar.


NCD dvs icke smittsamma sjukdomar bidrar mest till ohälsa i dagens Sverige. Vi pratar framförallt om de fyra stora levnadsvanorna, matvanor, tobak, alkohol och fysisk aktivitet. En stor motståndare är ofta marknadskrafterna, tyvärr. De skulle i mycket större utsträckning kunna underlätta våra val.
Så här skriver Livsmedelsverket:


Vanlig mat räcker nästan alltid för att få i sig den näring som behövs. Ändå påstår olika aktörer med jämna mellanrum i sin marknadsföring att kosttillskott behövs för en bra hälsa. Tyvärr skapar det lätt en oro i onödan hos konsumenterna.

Hur mycket onödiga pengar lägger inte familjer idag ut på kosttillskott och även för den delen på proteinpulver och bars i samband med träning?