måndag 2 juli 2012

Nya Nordiska NäringsRekommendationer

NNR

Enligt forskarna kan en kost med mycket frukt och grönt, fibrer, fullkorn, fisk, vegetabiliska oljor och magra mjölkprodukter minska risken för sjukdom. Söta drycker, godis, bakverk, vitt mjöl och hårda fetter som smör ökar risken för olika sjukdomar och viktuppgång. Även mycket rött kött och chark kan vara negativt för hälsan.

I förslaget har det rekommenderade intaget av vitamin D höjts.

Över hundra forskare och experter har arbetat med revideringen av de nordiska näringsrekommendationerna (NNR). Arbetet har skett inom ramen för nordiska ministerrådet.

Systematisk och öppen process är avgörande
Forskarna har gjort en systematisk genomgång av studier som har publicerats efter år 2000, med särskilt fokus på områden där det kommit mycket ny forskning. I genomgången har forskarna tittat på hur olika kostmönster, livsmedel och näringsämnen kan kopplas till olika hälsoeffekter. Endast studier som håller tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet har inkluderats.

– Det här är ett modernt sätt att arbeta. Resultatet kommer att bli en grund för arbetet med nya kostråd.
I några fall har rekommendationerna ändrats. Förslaget lägger till exempel mindre vikt vid hur mycket fett och kolhydrater man bör äta, och mer på vilken sorts fett och kolhydrater som är bra för hälsan och vilka som inte är det.

– Rätt sorts fett innebär i praktiken att man väljer olja och margarin istället för smör, medan rätt sorts kolhydrater betyder mer fullkorn och fibrer och mindre socker och vitt mjöl, säger Irene Mattisson.

Kommentar
För Hässleholms kommun är detta en bekräftelse och förstärker den inriktning som kostverksamhet inom skola och äldreomsorg redan har idag. Kanske bör inköp och konsumtion av kött ses över då det även här handlar om vilken sorts kött som konsumeras. Både för miljöns occh hälsans skull!

Vi kan även se över cafeteriernas utbud och uppmana privat verksamhet att erbjuda hälsosamma alternativ.

Trevlig sommar!
Hälsningar Vidar Albinsson