onsdag 26 september 2012

Feta tonåringar = sämre tankeförmåga?!


Var femte barn är överviktigt och normen kring vad som är normalt för barn har ändrats sedan -60 och -70-talen. Normen nu är småmullig, dålig motorik och lite muskler (jämför gärna med journalfilmer). Sedan 1962 har medelvikten hos mönstrande killar ökat från 65,8 kilo till 73,6 kilo år 2000. 

Vi behöver bygga (både fysiskt och mentalt) ett Hässleholm som bättre stödjer friskfaktorerna för sunda levnadsvanor!

NCD (Non Communicable Diseases), icke smittsamma sjukdomar såsom cancer, diabetes, benskörhet, hjärtinfarkt, stroke, högt blodtryck mm behöver få ett ökat utrymme på den politiska agendan både på lokal, regional och nationell nivå.

Riskfaktorerna är de fyra stora: För mycket alkohol, bruk av tobak, för lite fysisk aktivitet och dåliga matvanor.
 

tisdag 18 september 2012

1 miljon svenskar har diabetes eller är i riskzon

Över en miljon svenskar har i dag diabetes eller är i riskzonen för att utveckla sjukdomen.

Ökningen av fetma och diabetes är den i dag allvarligaste utmaningen för folkhälsan - patienter med diabetes har en hög samsjuklighet med andra kroniska sjukdomar.

Gör vi inte något åt problemet nu kommer en allt större del av sjukvårdsbudgeten att belastas av kroniska sjukdomar, där diabetes står för den största bördan.

/Dagens medicin 

De ickesmittsamma sjukdomarna som är kopplade till våra levnadsvanor och därmed direkt påverkbara blir alltmer angelägna att göra ngt åt. Hur får vi Hässleholms invånare att vara mindre fysiskt inaktiva? Röka mindre? Äta bättre? och dricka mindre alkohol?

Här kan vi växla över många miljoner till positiv kommunal verksamhet istället för att levnadsvanorna ska belasta sjukfrånvaro, omsorgs-, social- och barn och utbildningsförvaltning på ett negativt sätt.

Något att fundera över!

Må väl och friskt så länge du kan!
Mvh Vidar

fredag 14 september 2012

-     Vem är du?
·    Åtta av tio svenskar äter för lite frukt och grönt.
·    Sju av tio äter för lite fisk och skaldjur.
·    Nio av tio äter för lite fullkorn.
·    Åtta av tio för mycket mättat fett.
·    Sju av tio äter för mycket salt och
·    Fyra av tio äter för mycket socker.

Övervikt och fetma fortsätter att öka och idag finns det fler överviktiga eller feta män i Sverige än normalviktiga, trots att matvanorna delvis blir bättre. Det beror på att man äter för mycket och rör sig för lite, säger Anna Karin Lindroos, chef för livsmedelsdataenheten på Livsmedelsverket.

fredag 7 september 2012

Sexuell hälsa

Det finns olika hälsoområden som vi har mer eller mindre svårt att prata om. Oftast är just dessa nog så viktiga och berör många. Både direkt och indirekt. Alkoholbruk är ett och sexualitet ett annat. Av de 11 nationella målområdena hanteras sexualitet under främst målområde 8: Trygg och säker sexualitet och god  reproduktiv hälsa.

På frykholmsgatan 6 (passande nog) befinner sig kommunens familjerådgivning.
Det är en lagstadgad  skyldighet enligt socialtjänstlagen. Inga journaler eller register förs och det råder en sträng sekretess. Parrelationen står i fokus. Socionomerna där har en viktig roll i folkhälsoarbetet, har utbildning i sexologi och utför ett arbete som stämmer väl överens med de övergripande målsättningarna om bl a positiv syn på sexualitet och förebyggande arbete. I grunden är de socionomer.

Exempel på andra viktiga folkhälsoaktörer inom området i Hässleholm är ungdomsmottagningen (Östergatan), skolundervisningen och skolhälsovården.