torsdag 1 oktober 2015

FNs äldredag 2015-10-01


Idag började Hässleholms kommuns anhörigvecka kallad Anhörigforum.
Den sammanfaller med den internationella Day of older persons, då MSB brukar uppmärksamma äldres säkerhet.

Tidigare idag kunde man höra ortopedläkaren Mårten Steen tala om benskörhet och själv fick jag förmånen att lyssna på den entusiasmerande och kunniga dietisten Frida Axberg från omsorgsförvaltningen. Temat var Kosten i samverkan med naturligt åldrande. Här följer ett kort sammandrag:

Kost och naturligt åldrande

Från 65- 70 årsåldern tappar man naturligt 0,5 kg per år. Är man 65 år eller mer bör BMI ligga på 22-29 (normalt annars 20-25) och över 70 år kan BMI vara 23-29 utan oro.

Det är inte detsamma att det är ok att ha tex en stor mage. Den äldre kan vara överviktig och ändå undernärd. Dvs inte få i sig tillräckligt med vitaminer och mineraler men för mycket kalorier/energi.

Bandage är bra för sårläkning men minst lika viktigt är proteiner. Normalt ska en vuxen få i sig ca 0,8 g protein/kg kroppsvikt, en frisk äldre 1,2 gram och en sjuk äldre 1,5 gr. Tänk också på att rökning försämrar sårläkning med upp till 50%!

Hur mycket energi/kalorier behövs då? En KOL patient behöver mer än en normalaktiv/vardagsmotionerande frisk vuxen.

Det är viktigt för den äldre att få i sig vätska. Vuxna består av 60% vatten, barn 70% medan äldre ofta ligger på 50-55%. Tänk på att vart tredje läkemedel som biverkning har muntorrhet. Saliv är viktigt för tandhälsa, nedbrytning av maten, andedräkt, antibakteriellt, tal och smakupplevelse. Salivproduktionen kan stimuleras av tex sill, citrusfrukter, lingonsylt och rabarberkräm.

D-vitamin produceras naturligt i kroppen då huden utsätts för sol. Förmågan är sämre hos äldre, dessutom är effekten störst under sommarhalvåret. Brist på D-vitamin kan leda till engelska sjukan (rakit), benuppmjukning och förekommer idag tom bland ungdomar pga innesittande och dålig kost.

Andra vanliga problem kopplat till kost är förstoppning och diarré. Förstoppning kan orsakas av låg fysisk aktivitet, läkemedel (tex antidepressiva och smärtstillande) och kan via maten påverkas positivt av torkad frukt, fibrer och kaffe. Diarré kan orsakas av antibiotika, laktosintolerans och stress och då kan the, blåbär , banan och gröt vara bra kost.
Innehållet i texten utgår från min tolkning och ev synpunkter ska inte belasta Frida utan ställs till mig.

fredag 22 maj 2015

Stöd för ungdomars tobaksavvänjning i Hässleholm


2015-05-21

 
Tobaksavvänjning för tobaksfri skoltid


Tobaksindustrin vet att ungdomar lättare utvecklar ett beroende av tobak och vill på det sättet rekrytera konsumenter till sina produkter. Beroendet är såväl fysiskt som psykiskt och abstinensen blir starkare i förhållande till hur länge och hur mycket nikotinisten använder tobak. Vanliga anledningar för ungdomar att sluta är kostnader och hälsoskäl. I Sverige dör varannan rökare av sin rökning och i snitt 12 år för tidigt. Varje år dör 12 000 rökare i Sverige viket innebär 32 rökare per dag.


Skolsköterska och primärvård/vårdcentral

All legitimerad sjukvårdspersonal ska normalt sett kunna ge minst enkla råd. Barn och ungdomar under 18 får inte köpa nikotinprodukter. I undantagsfall kan läkare skriva recept på läkemedel mot nikotinberoende.
 

Olika metoder erbjuds!


1a. Enkla råd (Elevhälsovård och primärvård): Korta standardiserade råd, mindre än 5 min. Skadeverkningar, vinster, råd om hur gå tillväga, hänvisning till mer hjälp och stöd. Ev kompletterat med informationsbroschyr.


b.      Rådgivande samtal (primärvård): MI-samtal, skriftlig information


c.       Kvalificerat rådgivande samtal (primärvård): KBT och MI-samtal, uppföljning, flera samtal, ev recept på läkemedel för tobaksavvänjning, längre än rådgivande samtal.


2.       Skriftligt program: Sluta röka och snusa på 4 veckor, boken finns att låna på högstadiums och gymnasiers skolbibliotek.


3.       Ungdomsmottagningen Hässleholm: Tobaksavvänjning individuell och i grupp. http://www.umo.se/Ungdomsmottagningar/Hassleholms-ungdomsmottagning/


4.       Appen Fimpaaa! Sveriges första sluta-röka-tjänst för unga. Ingen kostnad.


5.       Sluta röka linjen: Gratis, anonymt och individuellt avvänjningsstöd via webb eller telefon, på olika språk. Finns även på fb, twitter och instagram. http://slutarokalinjen.org/Kontakt: Folkhälsostrateg, Vidar Albinsson,  E-post: vidar.albinsson@hassleholm.se