torsdag 18 oktober 2012

Utegym för bättre styrka och balans


Bild. Lollo Wärnäng VD för Skandinaviska Utegym AB demonstrerar en maskin för benträning.
Den 31 oktober kl 13 invigs Centrumslingan. Slingan passerar Ehrenborg, Senioren, Bokeberg/Kaptensgården, Hässleholmsbyggens trygghetsboende vid Hantverksgatan och trygghetsboendet som är under uppförande vid Kvantum. Vid trygghetsboendena, vid Ehrenborg och vid Nyköbingsparken finns träningsredskap utomhus. Slingan med de fyra utegymmen mäter ca 3 km.
Förhoppningen är att utegymmen ska utveckla och bibehålla den fysiska kapaciteten för äldre och unga. Samhällsekonomiskt får du bättre effekt av styrketräning med stigande ålder, fallolyckor kan minskas genom att balansen ökar vilket även underlättar att ta sig ut i olika sociala sammanhang. Slutligen kan även behovet av hemtjänst skjutas upp.
Finansiering har skett med stöd av Hjälpmedelsinstitutet.
Leverantör av redskap till utegymmen: http://www.utegym.com/
För frågor kontakta:
Martin Boll
Sjukgymnast

Omsorgsförvaltningen
Tfn/mobil: 0451 267561 / 0709-717561
Martin.Boll@hassleholm.se

måndag 15 oktober 2012

Ett friskare Sverige och ett friskare Hässleholm

Vecka 42 dvs måndagen den 15 till 21 oktober har regeringen via Statens folkhälsoinstitutet proklamerat en uppmärksamhetsvecka för fysisk aktivitet och goda matvanor.
Detta är två vanor som varje människa kommer ikontakt med dagligen, året om och de är i hög grad avgörande för hur individen mår och därmed vilka möjligheter att uppleva de mål som man har med livet. Veckan vill även uppmärksamma de skillnader i hälsa som finns mellan olika grupper i befolkningen.
På uppmärksamhetsveckans hemsida www.ettfriskaresverige.nu hittar du förslag på aktiviteter och en utförligare bakgrund till behovet av veckan. På torsdag 18/10 är det dessutom Måltidens dag i hela Sverige.
På hemsidan ovan kan du skicka fördesignade vykort, göra rörelsetest, frukt- och grönsakstest.
Vi har precis genomfört en hälsovecka inom skolan i kommunen. Men goda matvanor och fysisk aktivitet är viktigt även för andra i samhället såsom äldre och gamla, funktionshindrade, arbetslösa och vuxna i övrigt. Inte minst som goda förebilder för de yngre!
I våras genomfördes Folkhälsoenkät barn och unga i åk 6, åk 9 och gymnasiets åk 2. Dessa resultat presenteras i veckan och kommer på ett bra sätt visa hur skolbarn i Hässleholm mår avseende tex hur mycket frukt och grönt som äts, närvaro på idrottslektioner, tid och sysselsättning framför datorn, andel överviktiga mm.

Statens folkhälsoinstitut och NCFF har tagit fram ett inspirationsmaterial för bättre hälsa i skolan och på fritiden: Nu är goda råd ... enkla!  Skriften är på 48 sidor och finns att beställa kostnadsfritt på www.fhi.se eller för att laddas ner.

Ta tillfället att under veckan diskutera med dina kolleger, familj, elever eller vänner vilka utmaningar vi har kring mat och rörelse och vad vi bör göra.
Kommunchefens stabsfunktion
Vidar Albinsson, Folkhälsostrateg

onsdag 3 oktober 2012

Tidskriften Välfärd nr 3/2012:

Svensken 5 kilo tyngre på 20 år

Sedan slutet på 80-talet har genomsnittssvensken blivit ungefär fem kilo tyngre. Andelen överviktiga eller feta har ökat markant och nu är drygt hälften av männen och fyra av tio kvinnor överviktiga eller feta.
Om man bara tittar på andelen feta, det vill säga de som har ett BMI på minst 30, så har den gruppen ökat från 5 till 11 procent sedan 1988/89. Det visar Undersökningarna av levnadsförhållanden som SCB gör. Den nya statistiken hittar du på vår webbplats.
I artikeln kan du också läsa om i vilka grupper som andelen överviktiga eller feta har ökat mest.
Det är vanligare att män är överviktiga eller feta.
 
Andel överviktiga eller feta efter ålder och kön 2010/11, procent


Kommentar: Vad innebär detta då för Hässleholmaren? Mer än att storlekarna anpassas så att den som köpte medium kan fortsätta göra det även efter en ökning på 20 kg...

Övervikt och fetma har många hälsomässiga och ekonomiska konsekvenser både för den enskilde och för samhället. Produktionen minskar då arbetskraften inte kan leverera på samma sätt, diabetes, stroke, depressioner ökar. Sjukfrånvaro och sjukersättning ökar. Men kanske viktigast av allt så drabbar det barnen som inte ges samma möjlighet att förverkliga sina framtidsdrömmar.

När ungefär hälften av Hässleholmarna är överviktiga eller feta så är det tydligt att det inte handlar om ett individproblem eller avsaknad av karaktär. Det är istället så att lösningarna ligger på samhällsnivå.

Lev friskt! Hälsningar Vidar