onsdag 26 oktober 2011

Medborgardialog

Det rullar på!

Som folkhälsoarbetare är empowerment och KASAM centrala perspektiv. Det handlar om att människor vill begripa och kunna hantera sin vardag. De vill ha resurser för att kunna göra sina goda livsstilsval.

Detta gör att jag söker vägar att engagera invånarna i Hässleholm. Vad vill de? Vad är viktigt för olika målgrupper? Beroende på ålder, kön, sysselsättning, föräldrar och boende har Hässleholmaren olika behov.

Men det handlar inte bara om att göra det som är mindre bra till det bättre. Det handlar även om vad Hässleholmaren har för situationer då det känns förträffligt, när det är flow och allt känns lätt. När mår du bra och när är du motiverad att göra goda livsstilsval? Kan vi identifiera sådana situationer så kan vi kanske upprepa dom. Dvs vi jobbar med det positiva och friskfaktorer.

Så kom igen gammal som ung och gör er röst hörd! Kontakta mig och ta chansen att påverka folkhälsoprogrammet som vi håller på att ta fram. Vi planerar för en medborgardialogvecka vecka 47.

Är det något som är viktigare än något annat? Är det utbildningsnivån, bostad, trygghet, tobak, alkohol, anställning, tillgänglighet, kultur, matsituationen, sexualitet, utomhusgym eller något annat???

tisdag 30 augusti 2011

Folkhälsoprogram för Hässleholm

Nu är handlingsplanen för twitter och blogg klar och godkänd! Jag hoppas att dessa sociala medier blir ett sätt att öka delaktighet och påverkan i kommunens utvecklingsarbete med folkhälsan. Nu närmast gäller det för mig som Folkhälsostrateg att genom en bred process arbeta fram ett folkhälsoprogram.

Det kan handla om utanförskap, antal medborgare med godkänd skolgång, trygghet, skillnader mellan pojkar och flickor, mötesplatser för olika grupper/generationer/intressen. Det kan även handla om tillgänglighet för de med funktionsnedsättning, goda möjligheter att välja bra mat, energibalans genom  intag av mat och uttag iform av fysisk aktivitet. Slutligen kan det även handla om droger såsom tobak, alkohol, narkotika och dopning.

Vilka områden är viktigare än andra? Vilka berör flest medborgare och förvaltningar/bolag? Vilka insatser har störst effekt på befolkningens hälsa? Vilken investering ger störst ekonomiskt utfall?

Engagera er, sprid bloggen och hör gärna av er med ämnen som Ni vill att jag bloggar om!

fredag 27 maj 2011

Framtida generationer

Föreningen för familjecentralers främjande (FFFF) har utsett Familjens Hus i Hässleholm till årets familjecentral. Som ett erkännande och belöning fick de ett stipendium på 20 000 kronor.
En familjecentral jobbar främjande och tidigt förebyggande i de viktigaste åren av en människas liv då mycket avgörs. Socialiseringen påbörjas, socialt beteenden ärvs av föräldrar och redan i förskoleålder kan man i många fall se hur livet kommer att bli. Det innebär för folkhälsan att det är samhällsekonomiskt väldigt försvarbart att satsa på tidiga insatser för att få fungerande och arbetsföra vuxna med godkända skolbetyg.

Jordens medeltemperatur stiger nu till följd av människans utsläpp vilket nu och i framtiden kommer innebära hälsoutmaningar, även om vi lyckas minska utsläppen! Det blir mildare vintrar, fler värmeböljer som är längre än nu och med högre temperaturer. Det innebär svårigheter för riskgrupper som spädbarn, äldre, de med hjärt och lungproblematik. Det innebär risker för dricksvatten, fler fästingar och mygg, mm.

Men redan nu kan vi börja förbereda oss och göra de stadsplanerings- och samhällsinsatser mot riskgrupper som behövs.

torsdag 19 maj 2011

Folkhälsostrategi på bloggen för första gången

Som det kan falla sig. Skolans utvecklingsavd var/är på Framtidens lärande i Stockholm och för att följa dom behövs en bloggregistrering. Och på den vägen är det. Informationsteknik har vi alla olika åsikter om och vem vet det blir kanske ett eget målområde inom folkhälsan i framtiden. Men nu finns den här - och den påverkar hälsan. Både negativt genom spelberoende och narkotikabeställningar tex men även positivt genom tex lärande och mötesplatser.