söndag 12 augusti 2012

Tillåt rökfrihet vid skateparker
Många kommuner har det senaste året till mångas glädje försetts med skateboardsparker.
Vid dessa anläggningar samlas barn, unga och vuxna för att titta eller åka. Skateboard och kickbiking utvecklar den fysiska kapaciteten och sociala färdigheter då olika åldrar från olika delar av samhället träffas.
Äldre ungdomar kan här bli idoler och föredömen på olika sätt för yngre. De kan också bli dåliga föredömen genom att rekrytera nya rökare. Rökare varav hälften kommer att dö av sin rökning – 18 om dagen i Sverige!
Ett av riksdagens fyra nationella delmål för tobaksbruket är att ingen ofrivilligt ska utsättas för rök i sin omgivning. EU kommissionen har antagit en rekommendation om hur viktigt det är att skydda medborgarna från tobaksrök på offentliga platser. Rekommendationen bygger i sin tur på tobakskonventionens artikel 8.
Tobak som inhaleras förbränns vid en högre temperatur än den sidorök som bildas när cigaretten glöder. Sidoröken har därmed högre koncentration av partiklar och är därför farligare. Barn är extra känsliga för passiv rökning eftersom de har mindre utvecklade organ. De löper bla ökad risk att få småbarnsastma och öroninflammation.
Rökfria miljöer bidrar till att rökare minskar sin konsumtion med 2-4 cigaretter per dag. Med en rökfri miljö minskar den sociala acceptansen för rökning, vilket är särskilt viktigt för att stärka ungdomar att inte börja.
Även om det hade varit intressant att liksom delstaten New York och delar av Australien lagstifta om rökfria parker så bör skateramper och skateparker vara rökfria.
Förslag                                                                                                                                     Sätt upp skyltar med en texten ”Förbud mot rökning i, på och i anslutning till skateramp/park!” Visa hänsyn till barn, unga och vuxna som inte vill vara passiva rökare!
Ibland är skateramperna placerade på skolornas områden och har då ett automatiskt förbud enligt tobakslagen mot rökning (gäller alla som vistas på området).

Vidar Albinsson
Folkhälsostrateg i Hässleholms kommun

onsdag 8 augusti 2012

Skola, motorik och alkohol

Då börjar sommaren lida mot slutet och vi står inför skolstart och förhoppningsvis fint höstväder!

Hur är sambandet mellan motorik och skolprestationer?


Under 9 år har Ingegerd Ericsson följt barn i grundskolan i sin forskning. En kontrollgrupp hade vanlig idrottsundervisning två lektioner per vecka. En annan grupp fick schemalagd idrottsundervisning fem dagar i veckan.

 

Resultat

  • 96% jmf 89 % i kontrollgruppen blev behöriga för gymnasieskolan.
  • Bland pojkarna var skillnaden 96% jmf 83% i kontrollgruppen.
  • Speciellt var betygen för pojkarna mycket högre i matte, svenska och engelska.
  • God motorik hade i åk 9 uppnåtts av 93% jmf 53% i kontrollgruppen.

 

Alkohol

Skolstart kan innebära nya sociala sammanhang och insparker, nollningar. därför kan det vara läge att nämna lite om alkohol.

  • För varje år som alkoholdebuten skjuts upp minskar riksken för ett framtida beroende med 14%.
  • I tonåren är personlighetsutvecklingen som känsligast. Man ska utveckla färdigheter i att prata, dansa och flirta. Risken om denna utveckling sker med alkohol i kroppen är att man alltid kommer att behöva alkohol för att göra de här sakerna.
  • Tonåringar kan inte heller bedöma konsekvenserna av sitt drickande på samma sätt som vuxna.
  • de flesta som hamnar i slagsmål är berusade.
  • De flesta som prövar narkotika för första gången är berusade.
  • De flesta ungdomar som haft sex fast de efentligen inte vill, eller utan skydd, är berusade.

Så prata med era ungdomar och framförallt - köp inte ut till dem.

Välkommen tillbaka efter semestrar och lov med förhoppning om en frisk höst!