fredag 22 maj 2015

Stöd för ungdomars tobaksavvänjning i Hässleholm


2015-05-21

 
Tobaksavvänjning för tobaksfri skoltid


Tobaksindustrin vet att ungdomar lättare utvecklar ett beroende av tobak och vill på det sättet rekrytera konsumenter till sina produkter. Beroendet är såväl fysiskt som psykiskt och abstinensen blir starkare i förhållande till hur länge och hur mycket nikotinisten använder tobak. Vanliga anledningar för ungdomar att sluta är kostnader och hälsoskäl. I Sverige dör varannan rökare av sin rökning och i snitt 12 år för tidigt. Varje år dör 12 000 rökare i Sverige viket innebär 32 rökare per dag.


Skolsköterska och primärvård/vårdcentral

All legitimerad sjukvårdspersonal ska normalt sett kunna ge minst enkla råd. Barn och ungdomar under 18 får inte köpa nikotinprodukter. I undantagsfall kan läkare skriva recept på läkemedel mot nikotinberoende.
 

Olika metoder erbjuds!


1a. Enkla råd (Elevhälsovård och primärvård): Korta standardiserade råd, mindre än 5 min. Skadeverkningar, vinster, råd om hur gå tillväga, hänvisning till mer hjälp och stöd. Ev kompletterat med informationsbroschyr.


b.      Rådgivande samtal (primärvård): MI-samtal, skriftlig information


c.       Kvalificerat rådgivande samtal (primärvård): KBT och MI-samtal, uppföljning, flera samtal, ev recept på läkemedel för tobaksavvänjning, längre än rådgivande samtal.


2.       Skriftligt program: Sluta röka och snusa på 4 veckor, boken finns att låna på högstadiums och gymnasiers skolbibliotek.


3.       Ungdomsmottagningen Hässleholm: Tobaksavvänjning individuell och i grupp. http://www.umo.se/Ungdomsmottagningar/Hassleholms-ungdomsmottagning/


4.       Appen Fimpaaa! Sveriges första sluta-röka-tjänst för unga. Ingen kostnad.


5.       Sluta röka linjen: Gratis, anonymt och individuellt avvänjningsstöd via webb eller telefon, på olika språk. Finns även på fb, twitter och instagram. http://slutarokalinjen.org/Kontakt: Folkhälsostrateg, Vidar Albinsson,  E-post: vidar.albinsson@hassleholm.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar