tisdag 30 augusti 2011

Folkhälsoprogram för Hässleholm

Nu är handlingsplanen för twitter och blogg klar och godkänd! Jag hoppas att dessa sociala medier blir ett sätt att öka delaktighet och påverkan i kommunens utvecklingsarbete med folkhälsan. Nu närmast gäller det för mig som Folkhälsostrateg att genom en bred process arbeta fram ett folkhälsoprogram.

Det kan handla om utanförskap, antal medborgare med godkänd skolgång, trygghet, skillnader mellan pojkar och flickor, mötesplatser för olika grupper/generationer/intressen. Det kan även handla om tillgänglighet för de med funktionsnedsättning, goda möjligheter att välja bra mat, energibalans genom  intag av mat och uttag iform av fysisk aktivitet. Slutligen kan det även handla om droger såsom tobak, alkohol, narkotika och dopning.

Vilka områden är viktigare än andra? Vilka berör flest medborgare och förvaltningar/bolag? Vilka insatser har störst effekt på befolkningens hälsa? Vilken investering ger störst ekonomiskt utfall?

Engagera er, sprid bloggen och hör gärna av er med ämnen som Ni vill att jag bloggar om!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar