onsdag 26 oktober 2011

Medborgardialog

Det rullar på!

Som folkhälsoarbetare är empowerment och KASAM centrala perspektiv. Det handlar om att människor vill begripa och kunna hantera sin vardag. De vill ha resurser för att kunna göra sina goda livsstilsval.

Detta gör att jag söker vägar att engagera invånarna i Hässleholm. Vad vill de? Vad är viktigt för olika målgrupper? Beroende på ålder, kön, sysselsättning, föräldrar och boende har Hässleholmaren olika behov.

Men det handlar inte bara om att göra det som är mindre bra till det bättre. Det handlar även om vad Hässleholmaren har för situationer då det känns förträffligt, när det är flow och allt känns lätt. När mår du bra och när är du motiverad att göra goda livsstilsval? Kan vi identifiera sådana situationer så kan vi kanske upprepa dom. Dvs vi jobbar med det positiva och friskfaktorer.

Så kom igen gammal som ung och gör er röst hörd! Kontakta mig och ta chansen att påverka folkhälsoprogrammet som vi håller på att ta fram. Vi planerar för en medborgardialogvecka vecka 47.

Är det något som är viktigare än något annat? Är det utbildningsnivån, bostad, trygghet, tobak, alkohol, anställning, tillgänglighet, kultur, matsituationen, sexualitet, utomhusgym eller något annat???

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar