tisdag 2 februari 2016

Höghastighetståg i Hässleholm - bra eller dåligt?

För- och nackdelar

Då var ett viktigt steg mot höghastighetståg till Hässleholm avklarat.
Är det då bra eller dåligt för Hässleholm? Och för vem i så fall?
Som alltid vid förändringar så vet man vad man har men har svårt att föreställa sig hur det kommer att bli - om framtiden kan vi bara planera och spekulera. Dock är Öresundsbron och Kulturhuset i Hässleholm bevis för att skeptikerna kan ha fel. Båda blev ju väldigt lyckade.


Men ändå, det kan bli betydande barriäreffekter av två nya spår genom centrum och kanske ytterligare två i utkanten av staden. Det krävs många under och övergångar. Uppemot 5000 nya bostäder kan komma att byggas. Blir det bostäder för alla samhällsgrupper? Blir det förtätning som ändå tar hänsyn till att grönområden och sammanhängande sådana anläggs? Och blir det en fysisk samhällsplanering som prioriterar att barn, äldre och fysisk aktivitet prioriteras så att fallolyckor, fetma och ensamhet kan minskas?


Alternativkostnad

Det finns alltid en alternativkostnad. Dvs vad kunde kommunen använt pengarna till istället och hade det då gett ännu större effekt? Vi har stora utmaningar framför oss med behov av äldreboende och service till de allt fler äldre. Vi har stora problem med att få eleverna att klara gymnasiekompetens och förskolornas elever får inte det stöd de behöver avseende personalresurser och miljö.


Och varför måste allt gå så snabbt, vem tjänar på att restiden mellan Hässleholm och Stockholm kortas? Det är ju med den moderna tekniken möjligt att jobba under restiden!


Fibromyalgi

I veckan träffade jag Hässleholms trevliga fibromyalgiförening. Prevalensen (total förekomst) för fibromyalgi är 2% i Sverige det innebär ca 1011 i vår kommun fördelat, statistiskt på 859 kvinnor och 152 män. Det gör det till en folkhälsosjukdom! Idag finns inget botemedel och det finns mycket osäkerhet kring hur det uppkommer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar