tisdag 19 januari 2016

Varför bryter vi mot barn- samt tobakskonventionerna?

Hej i vårt vackra och hälsosamma vinterlandskap!


Det ljusar upp, pulkor, skridskor, (snöskyfflar) och skidor kommer fram och ger härlig fysisk aktivitet.


Vill börja med att säga att vecka sex, 8 februari till 12 februari, gästinstagrammar jag på Hässleholms kommuns konto. Följ gärna flödet där eller på vår hemsida.


Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar att länder förbjuder marknadsföring av tobak där den säljs. År 2012 hade 67 av 225 länder infört förbud mot tobaksannonsering på säljställen. Bara 17 länder hade infört exponeringsförbud, det vill säga förbud mot att skylta med tobaksvaror.
I Sverige är det tillåtet både med tobaksannonsering och att skylta med tobak på säljställen.
Trots att resultatet från en forskningsstudie där man jämförde 130 länders lagstiftning visade en tydlig minskning av ungdomsrökningen i länder med förbud mot tobaksreklam i butiker och på andra säljställen. I genomsnitt var minskningen 31 procent.


Vi vet alltså att våra barn skadas av befintliga lagar. Vi kan och bör göra mer. Eftersom 9 av 10 börjar röka när de är barn och varannan rökare sedan dör av sin rökning - 62 Hässleholmare varje år, bör vi snarast göra det vi kan för att minska rökningen! Dessa åtgärder sammanfattas i Tobacco Endgame.


Nu är det annars mycket förberedelser inför nästa veckas stora webbbaserade folkhälsoenkätundersökning för elever i åk 6, åk 9 och gymnasiets åk 2. Pysslar även med en trafikstrategi för Hässleholms kommun, cykelstrategiska frågor och att få ihop underlag till årsredovisningen.


Må väl och halka inte okontrollerat!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar