onsdag 8 februari 2012

Vi blir äldre och äldre

För ett sekel (100 år) sedan var medellivslängden ca 55 år. Idag är den för en Hässleholmare 84 år för kvinnor och 80 år för en man. Men hälsa är inte alltid detsamma som att dö gammal. Vi beräknas snart bli upp mot 100 år.

Samtidigt vet vi att godkänd hjärtkapacitet hade 99 % av männen på 60-talet medan siffran idag är mindre än 50 %.

Vetenskapen går framåt och vi kan idag bota många sjukdomar men behandling och forskning kostar mycket pengar vilket gör det svårare och svårare för läkare och regionspolitiker att prioritera vilka som ska ha den dyra behandlingen.
  • Ska man till vilket pris som helst hålla liv i en gammal cancersjuk person?
  • Ska den som trots erbjudande om hjälp med livsstilsförändring fortsätter belasta sjukvården ha samma dyra behandling/operation som den skötsamme?
  • Den sociala statusen har ett klart samband till hälsa och kvinnor har nästan dubbel så hög ohälsa som män. Hur påverkar det vilken vård som man erbjuds?
  • Men framförallt, Hur ska vi (samhället) ha råd till det ökande antalet äldre som kanske snart är pensionärer i 35 år?
Svaret är att vi måste tänka nytt - 80 % av ohälsan har sitt ursprung i levnadsvanor som övervikt, inaktivitet, tobak, stress och alkohol. Av dessa 80% utgörs hela 50% av för lite fysisk aktivitet. Så unga, de i arbetsålder och äldre måste under hela dagen röra sig, så fort tillfälle ges samt få helt nya stödjande miljöer för livsstilsförändringar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar