torsdag 5 april 2012

Vi vet att ungefär 25 % av ungdomarna i åk 9 i Hässleholm röker. Men var får de cigaretterna ifrån? En uppskattning är att ungefär hälften köps i affärer där åldergränsen är 18 år. Nu ser det ut som miljökontoret kan få stärkta medel att hitta de som inte bryr sig om våra ungdomar. Texten nedan är hämtad från Tobaksfakta.se

Utredningsförslag: Gör provköp lagliga

Nu stundar ljusare tider för alla kommunala handläggare som blev av med ett värdefullt tillsynsverktyg när provköpen förbjöds.

Provköpsutredningen har lämnat ett förslag till lagändringar till barn- och äldreminister Maria Larsson. Förslaget innebär att tillsynsmyndigheterna ska ha rätt att kontrollera att säljarna håller på 18-årsgränsen med hjälp av provköp. Fast det nya namnet är kontrollköp.

Den som gör det kontrollerande köpet av tobak, folköl eller receptfria läkemedel måste ha fyllt 18 år. Snarast efter kontrollköpet ska näringsidkaren underrättas om kontrollen.

- Det är mycket välkommet att vi nu fått detta arbete gjort. Tillsynsmyndigheten behöver verktyg för att kunna fullgöra sin tillsyn av att 18-årsgränsen upprätthålls vid inköp av tobak och folköl samt av icke receptbelagda läkemedel, säger Maria Larsson.

Förslaget kommer nu att sändas på remiss och därefter är siktet inställt på att lagbestämmelserna ska kunna träda ikraft den 1 juli 2013.
- Vi ska som vanligt lyssna noga på remissinstansernas synpunkter, men jag har gott hopp om att arbetsgruppens förslag kommer att bli verklighet, säger Maria Larsson.

Justitieombudsmannen, JO, slog 1996 fast att det inte är tillåtet att en myndighet utför provköp med hjälp av minderåriga. 2009 klargjorde JO att en myndighets provköp för ålderskontroll är att se som en dold tillsynsmetod och att detta inte är tillåtet med mindre än att metoden ges lagstöd.
Maria Larsson tillsatte provköpsutredningen i augusti 2011.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar