måndag 26 mars 2012

Varför skyddar vi inte våra unga från tobakens farsot?

Cancerfonden riktar i sin årliga rapport om cancerläget i Sverige svidande kritik mot regering och riksdag för okunskap och passivitet i tobaksfrågan. ”Få framsteg i kampen mot tobaksrökning” anger man bla.

6 500 personer dör varje år i vårt land pga tobaksrökning, lungcancer fortsätter att öka bland kvinnor, 45 ungdomar börjar röka varje dag och rökningen kostar samhället minst 30 miljarder kronor om året.

”Ändå är tobaksrökningen i Sverige en politisk ickefråga”, skriver Cancerfonden
 ”…ingen verkar ta ansvar och tobakspolitiken går på tomgång utan några konkreta initiativ”.

Organisationen framhåller att den internationella Tobakskonventionen innehåller de åtgärder som behövs och att den i många andra länder används som ett stöd för att flytta fram de tobakspolitiska positionerna.

Cancerfonden lyfter fram följande fyra punkter där Sverige idag bryter mot Tobakskonventionens riktlinjer:
1/ Skyddet mot passiv rökning i vårt land är inte hundraprocentigt.
2/ Det saknas varningsbilder på tobaksförpackningar.
3/ Tobaksindustrin tillåts fortfarande att göra rekla på förpackningar och säljställen.
4/ Fullständig offentlig insyn saknas i tobaksindustrins lobbyarbete gentemot regering och riksdag.

 Jämför till exempel med hur orimligt det skulle te sig att inte följa FN:s Barnkonvention”, skriver Cancerfonden som anser att följande åtgärder snarast bör genomföras i Sverige:
  • Inför exponeringsförbud för tobaksprodukter.
  • Inför neutrala tobakspaket.
  • Inför varningsbilder på minst 80 procent av paketens yta.
  • Inför en 18-årsgräns för bruk av tobak.
  • Fortsätt höja tobaksskatten.
  • Inför en nollvision för tobaken i Sverige.
Det är dags att börja använda de evidensbaserade metoder som finns för att säkerställa att anhöriga, kamrater och dagens unga slipper dö den tobaksdöd som hälften av rökarna går tillmötes.

Verkligheten i Hässleholm, just nu som du läser detta, är att ca 25% av våra barn i 15 årsåldern har stillat sitt nikotinberoende på lunchrasten, bakom en idrottshall eller utanför skolområdet. Ciggen betalar de med sitt studiemedel eller månadspeng som du som förälder gett dem. Inköpsstället är kanske en mindre affär där den som säljer vet att det är 18-årsgräns och straffbart att sälja.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar