onsdag 2 maj 2012

Vad tycker Ni?

Böter för slängda fimpar?                    

Slutdatum för tobak?

Politiker i Lund vill bötfälla dem som skräpar ned med fimpar

Kommunpolitiker i Lund vill att även personer som slänger fimpar på marken ska kunna bötfällas.
– Fimpar skräpar ner lika mycket som annat skräp och en lagstiftning sänder en signal om beteendeförändring som är viktig, säger Mats Helmfrid (M), kommunstyrelsens ordförande i Lund, till tidningen Metro.

I fjol införde en ny nedskräpningslag som säger att människor som skräpar ned kan bötfällas. Men lagen omfattar inte kolapapper, cigarettfimpar och snusprillor.

Mats Helmfrid vill att böter ska kunna utdelas även till dem som slänger fimpar på marken. Organisationen Håll Sverige Rent håller med honom. Och det gör även Anders Almgren (S), oppositionsråd i Lund.

– Det är konstigt att lagstiftaren signalerat att det skulle vara lagligt att slänga en hel askkopp. Har man en lag borde den vara heltäckande och tillrättavisa även de som fimpar. Jag kan inte förstå hur de har resonerat, säger han.

Fyra av tio vill nå ett helt tobaksfritt samhälle

Drygt 40 procent av svenskarna tycker att Sverige bör sätta en bortre tidsgräns då försäljningen av tobak ska upphöra. Det visar en opinionsundersökning som undersökningsföretaget Novus genomfört på uppdrag av Tankesmedjan Tobaksfakta.

-       Diskussionen om en bortre tidsgräns för tobak i vårt land har alldeles nyligen startat . Jag blev glatt överraskad av att stödet för att vi ska arbeta för ett helt tobaksfritt samhälle redan är så stort, säger Ewy Thörnqvist, generalsekreterare i Tankesmedjan Tobaksfakta.

Flera länder i världen – bl a Finland och Nya Zeeland – har beslutat att förtydliga sina tobakspolitiska mål genom att peka ut ett årtal då tobaksbruket ska vara helt borta. Finland har satt årtalet 2040. Tankesmedjan Tobaksfakta har en vision om ett slutdatum för tobaksanvändningen även i Sverige.

-       Vår utgångspunkt är alla barns rätt att få växa upp i rökfria miljöer och utan risk att själva börja använda tobak med dess förödande effekter på hälsa och livskvalitet, säger Ewy Thörnqvist.

För att ta reda på hur svenska folket ser på tanken om ett helt tobaksfritt samhälle intervjuade Novus på Tobaksfaktas uppdrag 1 047 personer under perioden 20-25 oktober 2011. Den centrala frågan var ”Hur viktigt tycker du det är att Sverige beslutar om en bortre tidsgräns då försäljningen av tobaksprodukter ska upphöra?”. Här är några av resultaten:

43 procent tycker det är mycket viktigt eller ganska viktigt med en bortre tidsgräns. Lika många har motsatt åsikt. 15 procent vet inte eller har ingen åsikt.
Vilket politiskt parti man sympatiserar med har vanligen ingen större betydelse för om man tycker det är viktigt med ett tobaksfritt samhälle eller ej. De som sympatiserar med regeringsalliansens partier svarar ja i nästan lika hög utsträckning som de som känner sig hemma hos s, v eller mp. Sverigedemokrater är dock mer negativa till en bortre tidsgräns än andra.

Stödet för en bortre tidsgräns är lägre bland personer som själva röker eller snusar än bland dem som inte gör det. 51 procent av dem som inte använder tobak tycker att en bortre gräns är viktig. Bara 15 procent av dem som röker dagligen delar den åsikten. Bland dem som snusar dagligen är 20 procent för en tidsgräns. Intressant nog finns ett större stöd bland personer som både röker och snusar dagligen; 33 procent tycker det är viktigt med en bortre gräns för tobaken.

Kvinnor är något mer positiva till ett helt tobaksfritt Sverige än män. Likaså är yngre (personer under 30 år) mer positiva än äldre.

Utbildningsnivå verkar inte ha något tydligt samband med inställningen till en bortre gräns för tobaken

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar