tisdag 18 september 2012

1 miljon svenskar har diabetes eller är i riskzon

Över en miljon svenskar har i dag diabetes eller är i riskzonen för att utveckla sjukdomen.

Ökningen av fetma och diabetes är den i dag allvarligaste utmaningen för folkhälsan - patienter med diabetes har en hög samsjuklighet med andra kroniska sjukdomar.

Gör vi inte något åt problemet nu kommer en allt större del av sjukvårdsbudgeten att belastas av kroniska sjukdomar, där diabetes står för den största bördan.

/Dagens medicin 

De ickesmittsamma sjukdomarna som är kopplade till våra levnadsvanor och därmed direkt påverkbara blir alltmer angelägna att göra ngt åt. Hur får vi Hässleholms invånare att vara mindre fysiskt inaktiva? Röka mindre? Äta bättre? och dricka mindre alkohol?

Här kan vi växla över många miljoner till positiv kommunal verksamhet istället för att levnadsvanorna ska belasta sjukfrånvaro, omsorgs-, social- och barn och utbildningsförvaltning på ett negativt sätt.

Något att fundera över!

Må väl och friskt så länge du kan!
Mvh Vidar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar