onsdag 26 september 2012

Feta tonåringar = sämre tankeförmåga?!


Var femte barn är överviktigt och normen kring vad som är normalt för barn har ändrats sedan -60 och -70-talen. Normen nu är småmullig, dålig motorik och lite muskler (jämför gärna med journalfilmer). Sedan 1962 har medelvikten hos mönstrande killar ökat från 65,8 kilo till 73,6 kilo år 2000. 

Vi behöver bygga (både fysiskt och mentalt) ett Hässleholm som bättre stödjer friskfaktorerna för sunda levnadsvanor!

NCD (Non Communicable Diseases), icke smittsamma sjukdomar såsom cancer, diabetes, benskörhet, hjärtinfarkt, stroke, högt blodtryck mm behöver få ett ökat utrymme på den politiska agendan både på lokal, regional och nationell nivå.

Riskfaktorerna är de fyra stora: För mycket alkohol, bruk av tobak, för lite fysisk aktivitet och dåliga matvanor.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar