fredag 7 september 2012

Sexuell hälsa

Det finns olika hälsoområden som vi har mer eller mindre svårt att prata om. Oftast är just dessa nog så viktiga och berör många. Både direkt och indirekt. Alkoholbruk är ett och sexualitet ett annat. Av de 11 nationella målområdena hanteras sexualitet under främst målområde 8: Trygg och säker sexualitet och god  reproduktiv hälsa.

På frykholmsgatan 6 (passande nog) befinner sig kommunens familjerådgivning.
Det är en lagstadgad  skyldighet enligt socialtjänstlagen. Inga journaler eller register förs och det råder en sträng sekretess. Parrelationen står i fokus. Socionomerna där har en viktig roll i folkhälsoarbetet, har utbildning i sexologi och utför ett arbete som stämmer väl överens med de övergripande målsättningarna om bl a positiv syn på sexualitet och förebyggande arbete. I grunden är de socionomer.

Exempel på andra viktiga folkhälsoaktörer inom området i Hässleholm är ungdomsmottagningen (Östergatan), skolundervisningen och skolhälsovården.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar