torsdag 18 oktober 2012

Utegym för bättre styrka och balans


Bild. Lollo Wärnäng VD för Skandinaviska Utegym AB demonstrerar en maskin för benträning.
Den 31 oktober kl 13 invigs Centrumslingan. Slingan passerar Ehrenborg, Senioren, Bokeberg/Kaptensgården, Hässleholmsbyggens trygghetsboende vid Hantverksgatan och trygghetsboendet som är under uppförande vid Kvantum. Vid trygghetsboendena, vid Ehrenborg och vid Nyköbingsparken finns träningsredskap utomhus. Slingan med de fyra utegymmen mäter ca 3 km.
Förhoppningen är att utegymmen ska utveckla och bibehålla den fysiska kapaciteten för äldre och unga. Samhällsekonomiskt får du bättre effekt av styrketräning med stigande ålder, fallolyckor kan minskas genom att balansen ökar vilket även underlättar att ta sig ut i olika sociala sammanhang. Slutligen kan även behovet av hemtjänst skjutas upp.
Finansiering har skett med stöd av Hjälpmedelsinstitutet.
Leverantör av redskap till utegymmen: http://www.utegym.com/
För frågor kontakta:
Martin Boll
Sjukgymnast

Omsorgsförvaltningen
Tfn/mobil: 0451 267561 / 0709-717561
Martin.Boll@hassleholm.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar