onsdag 3 oktober 2012

Tidskriften Välfärd nr 3/2012:

Svensken 5 kilo tyngre på 20 år

Sedan slutet på 80-talet har genomsnittssvensken blivit ungefär fem kilo tyngre. Andelen överviktiga eller feta har ökat markant och nu är drygt hälften av männen och fyra av tio kvinnor överviktiga eller feta.
Om man bara tittar på andelen feta, det vill säga de som har ett BMI på minst 30, så har den gruppen ökat från 5 till 11 procent sedan 1988/89. Det visar Undersökningarna av levnadsförhållanden som SCB gör. Den nya statistiken hittar du på vår webbplats.
I artikeln kan du också läsa om i vilka grupper som andelen överviktiga eller feta har ökat mest.
Det är vanligare att män är överviktiga eller feta.
 
Andel överviktiga eller feta efter ålder och kön 2010/11, procent


Kommentar: Vad innebär detta då för Hässleholmaren? Mer än att storlekarna anpassas så att den som köpte medium kan fortsätta göra det även efter en ökning på 20 kg...

Övervikt och fetma har många hälsomässiga och ekonomiska konsekvenser både för den enskilde och för samhället. Produktionen minskar då arbetskraften inte kan leverera på samma sätt, diabetes, stroke, depressioner ökar. Sjukfrånvaro och sjukersättning ökar. Men kanske viktigast av allt så drabbar det barnen som inte ges samma möjlighet att förverkliga sina framtidsdrömmar.

När ungefär hälften av Hässleholmarna är överviktiga eller feta så är det tydligt att det inte handlar om ett individproblem eller avsaknad av karaktär. Det är istället så att lösningarna ligger på samhällsnivå.

Lev friskt! Hälsningar Vidar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar