måndag 15 oktober 2012

Ett friskare Sverige och ett friskare Hässleholm

Vecka 42 dvs måndagen den 15 till 21 oktober har regeringen via Statens folkhälsoinstitutet proklamerat en uppmärksamhetsvecka för fysisk aktivitet och goda matvanor.
Detta är två vanor som varje människa kommer ikontakt med dagligen, året om och de är i hög grad avgörande för hur individen mår och därmed vilka möjligheter att uppleva de mål som man har med livet. Veckan vill även uppmärksamma de skillnader i hälsa som finns mellan olika grupper i befolkningen.
På uppmärksamhetsveckans hemsida www.ettfriskaresverige.nu hittar du förslag på aktiviteter och en utförligare bakgrund till behovet av veckan. På torsdag 18/10 är det dessutom Måltidens dag i hela Sverige.
På hemsidan ovan kan du skicka fördesignade vykort, göra rörelsetest, frukt- och grönsakstest.
Vi har precis genomfört en hälsovecka inom skolan i kommunen. Men goda matvanor och fysisk aktivitet är viktigt även för andra i samhället såsom äldre och gamla, funktionshindrade, arbetslösa och vuxna i övrigt. Inte minst som goda förebilder för de yngre!
I våras genomfördes Folkhälsoenkät barn och unga i åk 6, åk 9 och gymnasiets åk 2. Dessa resultat presenteras i veckan och kommer på ett bra sätt visa hur skolbarn i Hässleholm mår avseende tex hur mycket frukt och grönt som äts, närvaro på idrottslektioner, tid och sysselsättning framför datorn, andel överviktiga mm.

Statens folkhälsoinstitut och NCFF har tagit fram ett inspirationsmaterial för bättre hälsa i skolan och på fritiden: Nu är goda råd ... enkla!  Skriften är på 48 sidor och finns att beställa kostnadsfritt på www.fhi.se eller för att laddas ner.

Ta tillfället att under veckan diskutera med dina kolleger, familj, elever eller vänner vilka utmaningar vi har kring mat och rörelse och vad vi bör göra.
Kommunchefens stabsfunktion
Vidar Albinsson, Folkhälsostrateg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar