onsdag 28 november 2012

Socialt hållbar utveckling och tillväxt

Dagens blogginlägg berör folkhälsans grundläggande dimensioner.

Det handlar om framtida utmaningar som redan idag är tydliga. Pratar vi idag om hållbar utveckling och tillväxt missas ofta begreppens koppling till folkhälsa.

Tillväxt används ibland synonymt med samhällsutveckling. Om överskottet från tillväxten används till att utveckla mänskliga resurser och bevara ekologiska värden långsiktigt blir tillväxten hållbar. I ett samhälls och folkhälsopolitiskt perspektiv kan hållbar ekonomisk tillväxt minska klyftorna mellan rika och fattiga i Sverige. Då pratar vi samhällsutveckling!

Inte minst Marmotkommissionen och kunskapen om den sociala gradientens påverkan på hälsa har visat detta.

Konkurrans

Idag nämns tillväxt ofta i sammanhang där landets kommuner konkurrerar med varandra om att vara attraktiva då urbaniseringen gör att, unga speciellt, och befolkningen i hälften av kommunerna minskar i antal. Det gör att skatteunderlaget minskar och därmed service och tillgänglig vård. En sådan negativ utveckling utan tillväxt påverkar naturligtvis folkhälsan. Kvar i utflyttningskommunerna blir den allt större andelen äldre som med ålderns rätt kräver mer service.

Vad vill då de unga ha av sitt lokalsamhälle?

- Ett bra jobb är den vanligaste framtidsdrömmen.
- Bostäder med en rimlig hyresnivå
- Möjlighet till högskolestudier på orten
- Ett miljövänligt liv, tex i form av säkra cykelbanor
- Fler mötesplatser för ungdomar

Utmaningen

Allt detta ryms inom de nationella målområdena och kan påverkas genom kommunala beslut. Men konkurransen är hård! SKL driver kampanjen "Sveriges viktigaste jobb", Sveriges kommuner och landsting behöver rekrytera, i kamp med statliga och privata arbetsgivare, 420 000 nya medarbetare den närmaste 10-års perioden. Det gäller alltså att det viktigaste jobbet även är ett bra jobb!

Då får vi människor som mår bra, vilket ger en god folkhälsa, vilket ger minskade utgifter för kommuner vilket i slutändan kan ge en hållbar tillväxt!

Ha det bra och må så bra ni kan i Hässleholm!
Hälsningar Vidar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar