tisdag 6 mars 2012

Är biodling folkhälsa?

Att avgränsa folkhälsoområdet är inte alltid lätt. Allting påverkar men kanske olika mycket. Blommor och bin, dvs pollinering är viktigt i växtriket för att sådant som blommar ska "fortplanta" sig. Växtriket är i sin tur oerhört viktigt för människan och alla djurarter. Oavsett man är allätare, rovdjur eller vegeterian.

Bi är tyvärr en stor bristvara såväl globalt som här i Sverige. Ett Hässleholmsföretag har en intressant idé kring hur det ska bli fler bin och honung i samhället. Läs mer på:  http://adoptabee.se/blog/
Kortfattat så kan du köpa en andel i en bikupa alt få en placerad hemma hos dig. Den sköts sedan av företaget och du får honung.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar