fredag 2 mars 2012

Ett barnperspektiv

Tack för en välarrangerad barn- och ungdomskonferens i onsdags! Viktiga frågor för Hässleholms framtid, attraktivitet och tillväxt. Naturligtvis tyckte jag det var extra intressant med Karlskogas folkhälsostrategs tankegångar och arbete. Ett barnperspektiv som ofta glöms bort beskrivs nedan, hämtat från Tobaksfakta.se idag den 2/3. Efter artikeln följer lite riskstatistik. Hör gärna av dig om det är något speciellt du vill ha belyst på denna folkhälsoblogg.

"Barnrättsperspektivet viktigt i tobaksfrågan"

En omkring meterhög treåring som blir hämtad från dagis av mamma eller pappa kan på hemvägen möta många olika påminnelser om tobaksbruket i vårt samhälle. I skräpet på trottoaren syns fullt av fimpar och använda portionsprillor. Vid busshållplatsen står vuxna och röker och man får akta sig så man inte får röken på sig. I servicebutiken finns skyltar med tobaksreklam både i treåringens ögonhöjd och högre upp och bakom disken syns en hel vägg med cigarettpaket på hyllor. I mataffären står snuskylen alldeles bredvid det lockande godiset och medan man väntar i kön till kassan har man ljusreklam med cigarettpaket ovanför huvudet.
-          Barnperspektivet tappas alldeles för ofta bort när vi exempelvis diskuterar ny tobakslagstiftning. Det är som att vi tror att det räcker med åldersgränsen för att skydda våra barn mot olika effekter av tobaksbruket och mot marknadsföring av tobak, säger Sara Sanchez Bengtsson, internationell sekreterare inom Tankesmedjan Tobaksfakta.
Hon leder ett samarbetsprojekt som Tankesmedjan Tobaksfakta nu drar igång för att tillsammans med andra organisationer sätta fokus på barns rättigheter i tobaksdebatten. Projektet omfattar barn och ungdomar i Sverige i åldrarna 0-18 år.
-          Vi vill tydliggöra hur de påverkas hälso- och attitydmässigt i dagens situation och lyfta fram frågor som är särskilt viktiga för dem, säger Sara Sanchez Bengtsson.
-          Ett exempel är marknadsföringen av tobak där ett exponeringsförbud skulle kunna ge unga ett bättre skydd. Ett annat exempel är passiv rökning som fortfarande drabbar många barn.

...och lite riskstatistik. Men även om du är en rökande föräldrer så har din attityd till ditt barns rökning stor betydelse. Studien omfattar inte snus men sannolikt finns ett liknande samband.

En ungdom som har två rökande föräldrar har 2,73 högre risk att själv bli rökare jämfört med två rökkfria föräldrar.
Ett rökande syskon innebär 2,3 förhöjd risk.
En rökande mamma innebär 2,19 förhöjd risk.
En rökande pappa innebär "bara" 1,66 förhöjd risk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar