fredag 8 januari 2016

Trafikstrategi Hässleholm

Idag sitter jag och arbetar med trafikstrategi Hässleholm 2030.

Den ska svara upp mot våra behov och utmaningar som vi har framför oss tex:

·         Förbättra resmöjligheter med gång, cykel och kollektivtrafik

·         Stärk trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet för utsatta grupper

·         Minska transporternas klimatpåverkan

·         Utveckla transportsystemet så det ger ökade möjligheter till fysisk aktivitet
Jag tänker mig att det ska bli grönare, attraktivare miljöer så att gående, elcyklister och cyklister, gärna på separerade vägar kan förflytta sig. Det ska gärna vara halkfritt och sammanhängande framfart. Den största tankeväxlingen vi måste göra är att tänka annorlunda jämfört med de senaste 60 åren då den fossildrivna bilen varit i fokus.

Vi ska bygga tätare men ändå bibehålla grönområden av tillräcklig mängd och storlek. Lyckas vi med det finns det inte plats för alla boende att ha varsin bil. Vi får nära till service och kvartershandel och möten mellan människor blir lätta.

En annan utmaning vi har är att vara mer fysiskt aktiva i vardagen och då är transporter till och från skola eller arbete till fots eller med cykel suveränt. Vår kommun har den fördelen att från tätorternas centrum når man all bebyggelse och företag inom en radie av 1-2 km, dvs gång och cykelavstånd!

Under lunchen roade jag mig med en ovetenskaplig observationsstudie. Vilka är ute i snöyran och vad gör de?
Få barn men några som busa runt och åkte pulka, inga ungdomar, många hundägare och faktiskt några cyklister som trotsade snömodden! Barnen har jullov så möjligheten att utnyttja dagsljuset fanns.

Noterar även att vår grannkommun K-stad har nya miljömål på gång. Giftfria offentliga miljöer för barn, minskad biltrafik i tätorter, fossilbränslefri kommunkoncern 2020 och utvecklat friluftsliv är intressanta delar.
Noterar även att de är på väg att underteckna den europeiska deklarationen om jämställdhet...

Bra jobbat K-stad!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar