torsdag 7 januari 2016

Förskolegårdar i Hässleholms kommun

Idag har jag uppdaterat mig på våra barns viktigaste förutsättning för den första kontakten med natur, miljö och rörelseglädje - förskolegårdarna. Besök gjordes på Solgläntan följt av den nya förskolan i Tyringe som nu byggs för att slutligen se kommunens nyaste förskola, belägen i Vinslöv.

” – Vi lär våra barn att utnyttja halva hjärnkapaciteten, den som lagrar färdig kunskap och skapar ordning och reda… ju mer vi aktiverar vår hjärna, desto mer växer den. Hjärnan behöver tränas lika mycket genom rörelse och finmotorik och genom att låta sinnena få nya upplevelser, syn, lukt, hörsel och smak.”                                           
Matti Bergström, hjärnforskare och fysiologiprofessor
De allra flesta barn går i förskola från ca 1,5 års ålder till 5 års ålder. De tillbringar en stor del av sin vakna tid i förskolan där de grundlägger många färdigheter av social, emotionell, kognitiv, psykisk och fysisk karaktär. Det är därför av stor vikt att förskolornas utemiljö stimulerar och har förutsättningar att lägga en bra grund. Barnen ska under kanske 5 års tid nästan dagligen vistas i samma miljö. Idag kan barnen mer sällan lämna det inhägnade området för att besöka omgivande natur pga personalbrist.  
 
År 1975 angav socialstyrelsen att gårdarna skulle ha storleken av 55 kvadratmeter per plats. Vid tillsyn och planering idag anger kommunens miljökontor 40 kvadratmeter.
 
Kvalitéer som miljön ska uppmuntra är rörelseglädje, koordination, balans, smidighet och att förmå barnen att bibehålla/uppnå energibalans.
Enligt de uppgifter som BVC och familjens hus i Hässleholm samlar in för våra 0-5 åringar kan vi se att bland 4-åringarna är 12 procent av flickorna och 17 procent av pojkarna överviktiga eller har fetma. Samtidigt är en stor del av föräldrarna inte medvetna om att barnet lider av övervikt och meddelas inte alltid då barnet vägs och mäts på BVC. Enligt folkhälsoenkäten från 2012 är 15 procent av Hässleholms flickor i årskurs 6 (12 år) överviktiga eller har fetma medan andelen bland pojkarna är 25 procent.
 
Utemiljön på Borggården ser ut att innehålla många av de 6 karaktärer som Hässleholms riktlinjer stakar ut. Vi får hoppas att växtligheten får möjlighet att växa till sig och att ytans storlek är anpassad till de många avdelningar som förskolan i Vinslöv består av.
 
De olika karaktärerna är:
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar