fredag 15 juni 2012

Aktuellt folkhälsa idag: Badhusfrågan är återigen aktuell. För folkhälsans del är simning utmärkt! För överviktiga och många andra grupper är det ett sätt att röra sig som innebär liten skaderisk. Det är även viktigt att inträdet är rimligt så att alla har råd att upprätthålla simförmågan.

Något som efterfrågas av många nu är utegym som unga och äldre kan nyttja utan kostnad (se bild).

TEMA IDAG: TOBAK
Rökfri App
För dig som funderar på att sluta med tobak finns det en app för detta. Sök på rökfri.
Slutaröka metoder                                                                                                          Andra vetenskapligt utprovade metoder i form av telefonrådgivning, böcker, hemsidor för att få slut på nikotinberoendet finner du på www.psykologermottobak.se. Tipsa gärna vänner och kolleger om detta. Ett begränsat antal slutaböcker delar jag ut gratis om Ni kommer till Stadshuset!
WHO och tobaksindustrin
Som årets tema har WHO valt Stop tobacco industry interference. Budskapet är att tobaksindustrins ständiga försök att stoppa folkhälsopolitiken måste stoppas, i enlighet med tobakskonventionens artikel 5.3.

www.tobaksfakta.se finns information och faktablad om hur tobaksindustrin arbetar för att påverka tobakspolitiken i Sverige. En tobaksindustri som tjänar miljarder på att miljoner människor varje år dör av deras produkter. Att sälja cancer och hjärtinfarkt är mycket lönsamt!
De största tobaksbolagen gjorde 2010 en nettovinst som var större än den sammanlagda vinsten för Coca Cola, Microsoft och McDonalds.

Stöd "Tobacco Endgame" Tobaksindustrin tjänar miljarder. Miljoner dör av dess produkter.  I alltfler länder diskuteras på allvar en utfasning av tobaksbruket. I bla Finland har man beslutat om ett slutdatum. Ett svenskt stoppdatum för tobak skulle också skydda våra barn! Följ gärna länken "Tobacco Endgame" ovan för att bidra till en namninsamling som lämnas till riksdagen senare i år.

Utvärdering rökfri arbetstid                                                                                                                  I vår organisation infördes v.47 år 2009 rökfri arbetstid. Sedan tidigare hade vi infört ”Rökfria entréer, fönster och friskluftsintag vid samtliga kommunala byggnader. Kanske har även ditt företag infört rökfri arbetstid? Statens folkhälsoinstitut har tagit fram enkäter för detta ändamål, gå in på http://www.fhi.se/ och sök på basenkät tobaksbruk eller kontakta undertecknad.
Vad kostar rökare?                                                                                                                              För den som vill göra en beräkning för hur mycket kommunen eller sin egen verksamhet sparar i pengar på rökfri arbetstid kan läsa bilaga 2 och 3 i Tobaksfritt arbetsliv:
Trevlig helg!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar