torsdag 14 juni 2012

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. RiksBRÅ lyder under Socialdepartementet som egen myndighet och har 85 anställda. Läs mer på http://www.bra.se/

Lokala BRÅ i Hässleholm samordnas av Socialförvaltningen med medlemmar från polis, förvaltningen för räddning och säkerhet, fritidsförvaltningen, länsförsäkringar, stadsbyggnadskontor, skola, politiker, undertecknad mfl.

Mellan kommunen och polisen finns ett samarbetsavtal som har fyra fokusområden: Trafik, Missbruk, ungdomar och skadegörelse/nedskräpning. Varje fokusområde sätter ihop sin arbetsgrupp för att göra insatser och förebygga för att minska lidande, öka hälsa och spara pengar till samhället.

Som hörs på namnet jobbar lokala BRÅ mycket genom att ge råd till verksamheter och politiker samt genom att sprida information och statistik. Exempel på insatser kan vara Grannsamverkan och polisens volontärer. Läs gärna mer på kommunens hemsida under LEVA - Socialt stöd. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar