tisdag 19 juni 2012

Cancer

Kanske sommarsolen kommer snart?
Antal människor med cancer bedöms öka med 100 procent i Sverige fram till år 2030.
Samtidigt vet vi att det går att minska risken att drabbas av cancer. Världshälsoorganisationen (WHO) bedömer att en tredjedel av all cancer går att förebygga och att det framför allt handlar om att ändra våra levnadsvanor.

Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är sedan något år tillbaka upprättat i Lund som ett regeringsinitiativ. Uppdraget består också i att minska skillnader i insjuknande mellan olika befolkningsgrupper. Fokus riktas mot levnadsvanorna. RCC Syd har lanserat begreppet ”En KRAM i Skuggan” (Kost, Rökning, Alkohol, Motion och Solvanor).

På länken nedan till RCC Syds hemsida finns kartläggning av hälsofrämjande/primärpreventivt folkhälsoarbete kring dessa fem levnadsvanor i Skåne, Halland, Kronoberg och Blekinge vilka ingår i RCC Syd.

Länk till RCC Syd: http://www.cancercentrumsyd.se/  

Några slutsatser från rapporten:
Det finns många aktörer och aktiviteter i södra Sverige kring folkhälsoarbetet. Det finns både likheter och skillnader i arbetet mellan olika aktörer. Bland annat prioriteras samma levnadsvanor (KRAM) och målgruppen barn och ungdomar/unga av majoriteten. Hur mycket och på vilket sätt respektive aktör arbetar med folkhälsofrågor skiljer sig dock åt och det saknas inte sällan en helhetsbild. Därför finns behov av förbättrad samordning. Många upplever brist på tid, resurser och stöd ifrån ledning vilket kräver fokusändring och omfördelning av resurser.

Jag kan se att det finns stora möjligheter och behov av att utveckla samarbetet med tex grannkommuner till Hässleholm. Vi har i det stora hela samma utmaningar, tex KRAM, samtidigt som resurserna är små. Klimatförändringarna är en utmaning som kommer att påverka hudcancer och det behövs upplysning och kampanjer kring vad som orsakar cancer. Det är också viktigt när vi planerar bostadsområden idrottsplatser, förskolor och skolor att det finns möjlighet att vistas i skugga.

Må väl i sommarSverige! Hälsningar Vidar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar